# می‌دانم

می‌دانم

می‌دانم نمی‌دانی، می‌دانم نمی‌خواهی، می‌دانم نمی‌مانی ولی.... می‌دانم می‌خواهم و تا ابد می‌مانم تا بیایی   دلم تنگ نگاهت، لبخندت، کلامت و آغوشت ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 13 بازدید