تردید

تا به کی تردید

تا به کی دودلی

تردید را کنار بگذار

آدمی با تصمیم گرفتن زنده ست

با تصمیم حرکت می‌کنیم،

با حرکت برکت می‌گیریم

با تردید در جای خویش ساکنیم

قدرت حرکت به هیچ سمتی را نداریم

به مانند آب راکد در جای خویش

بوی تعفن می‌گیریم

..............

حرکت کن به مانند آب جاری

نه به مثابه آب راکد.

به مانند جوانه در خاک حرکت کن

اگر راه را به اشتباه برگزیدی

اگر سرت به سنگ خورد

بازگرد و راه دیگر در پیش گیر

جوانه، راه خود در خاک تاریک می‌یابد

آیا آدمی با این همه کمک

و در روز روشن

راه خود پیدا نمی‌کند؟

حرکت کن

رو به جلو

در راه خطرها هست

و ما با خطر زنده‌ایم

وگرنه به مانند یک عروسک

 در دست دیگران دست بدست می‌گردیم

راه را باید جست.

/ 3 نظر / 21 بازدید
ساعت سپید شب

باران عزیزم خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییی قشنگ بود حس امید داشت

غریبه

دعا می کنم که هیچگاه چشمهای زیبای تو را در انحصار قطره های اشک نبینم و تو برایم دعا کن ابر چشمهایم همیشه برای تو ببارد دعا می کنم که لبانت را فقط در غنچه های لبخند ببینم و تو برایم دعا کن که هرگز بی تو نخندم دعا می کنم دستانت که وسعت آسمان و پاکی دریا و بوی بهار را دارد همیشه از حرارت عشق گرم باشد و تو برایم دعا کن دستهایم هیچگاه در دستی به جز دست تو گره نخورد من برایت دعا می کنم که گلهای وجود نازنینت هیچگاه پژمرده نشوند برای خورشید آسمان زندگیت دعا می کنم که هیچگاه غروب نکند... [گل]