فرشته زمینی

سلام، این شعر را یکی از دوستانم به من داده و من در این سایت گذاشتم تا شما هم بخوانید:

 

فرشته زمینی

عاقبت روزی رسید که

نام تو را بیوفا گذاشتم

چه بودی، چه شدی، یک رویا!

رویایی دروغین بودی ای پست!

سالها گذاشتم نامت را فرشته

و فرشته‌ها در خوابند

زمین تا کنون به فرشته‌ها

رنگ زندگی را نداده

حال ای بیوفا، تو بودی که رفتی

و

غم سنگین جدایی را بر زندگیم نهادی

عشق تو بود سراب

و سرابی زودگذر بود عشق تو

حال بگیر ای پست این بیوفایی را

این رویا را

و خود بگیر غم سنگین جدایی را

تو تنهایی، بیروحی

و روح تو نزد من است و من نزد تو

ولی تو تنهایی، بیوفایی، بیوفا!

/ 0 نظر / 17 بازدید