دلتنگی

دلم تنگ است

دلم تنگ یک دوست است

دوستی که به زعم من دوست بود

دوستی که فقط یک رویا بود

دوستی که بدنبال سایه بود

دوستی که دوست نمیخواست

دوستی که دوست را تنها در خواب و نوشته میدید

دوستی که به دنبال احساس دوست نبود

دوستی که به دنبال یار همراه نبود

کسی که نمیدانست چه میخواهد

کسی که همیشه تنها بود

کسی که فریاد میزد و یار میخواست

کسی که از بی کسی دلتنگ بود

ولی براستی بدنبال کسی نبود

کسی که تنهایی را بهانه ای برای شکوه کرده بود

و به این دلخوش بود

کسی که بدنبال رویا بود

کسی که از واقعیت گریزان بود

شاید خود نیز نمیدانست چه میخواهد

شاید به گمانش همه بی رحم بودند

شاید به گمانش کسی او را دوست نداشت

و با این افکار، همه را می تاراند

دوست و دشمن را

خوب و بد را

دلم تنگ است

دلم تنگ دوستی است

که از دوستی هیچ نمیدانست

دوستی که هیچکس را دوست نداشت

دلم تنگ است

دلم تنگ است

/ 1 نظر / 17 بازدید
طاها

من هم میخواهم من هم یک دوست یک همدم یکهمراز میخواهم ولی چه کنم با تلخی و مرگ زندگی من فقط در مردن شاد شاد شاد میمانم شاد باشی و همیشه خندان تا ابد جاویدان