زندگی

مفهوم واقعی زندگی در زیبایی و نیروی تلاش به سوی هدف است و هستی در هر لحظه باید هدفی بس عالی داشته باشد.

 

گرانبهاترین سرمایه بشر زندگی است. سرمایه‌ای که تنها یکبار به او ارزانی شده و باید به گونه‌ای به کار برده شود که ثمره آن غصه و پشیمانی برای سالهای بیهوده تلف شده و شرمساری برای گذشته خوار و بی مقدار نباشد.

 

/ 0 نظر / 14 بازدید